Šěrši wid trěbny

wutora, 26. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Dwě pozitiwnej powěsći chcył hnydom mjenować: Aktualna rozprawa krajneho rady wo zwoprawdźenju serbskich wustawkow w Budyskim wokrjesu je mjeztym jara prawidłowna, a jeje wuprajenje wo rozšěrjenym wobstatku serbskorěčnych knihow wudospołnjaceje biblioteki wokrjesa zwjesela. To pak njerěka, zo kwalitatiwny raz předłohi spokoja. Wo­krjesne serbske wustawki njepłaća jeno za krajnoradny zarjad a zarjadnišća w nošerstwje wokrjesa, kaž to rozprawa z naličenjom wulkeje palety aktiwitow suge­ruje. Paruju hódnoćace wuprajenja, kaž na přikład wo sobudźěle serbskich wěcywustojnych wobydlerjow we wuběrkach wokrjesneho sejmika jako noweho pospyta wobdźělenja, wo angažemenće za našu rěč a kulturu a z tym zwjazanych problemach w gmejnach kaž tež wo nastorkach wokrjesneho dźěłoweho kruha za serbske naležnosće wokrjesnemu zarjadnistwu. Šěrši wid je prosće trěbny. Axel Arlt

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND