Wjace hač 20 000 šulerjow za dobry skutk dźěłało

pjatk, 29. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Antonijo Matik je sam pisał a redaktoram přidźěłał.  Foto: SN/Maćij Bulank Antonijo Matik je sam pisał a redaktoram přidźěłał. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/mwe). Po cyłej Sakskej wotmě so wutoru 14. akciski dźeń „genial­social – twoje dźěło přećiwo chudobje“. Mjez wobdźělnikami wot 6. lětnika běchu tež šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija, Wojerowskeho ewangelskeho gymnazija Johanneum a dalši z Hornjeje Łužicy. Dźěłali su mjez druhim w chorownjach, institucijach, pola rjemjeslnikow, w hosćencu abo pensiji­. Tež w redakciji SN mějachmy dobrowólnika.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND