×

Powěsć

Failed loading XML...

Wulke straty wjedra dla poručenje

wutora, 10. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zo bychu ryby dosć kislika měli, zasadźa Uwe Ringpfeil w hatach swojeho Rakečanskeho hatnistwa wosebitu wětrjensku připrawu  . Dołho trajaceje suchoty dla je tež w Ringpfeilec hatach dźeń a mjenje wody. Wšako su małe rěčki, z kotrychž woda do nich  ćeče, nimale wusaknjene. Nimo toho je woda w mnohich hatach přećopła Foto: SN/Maćij Bulank Zo bychu ryby dosć kislika měli, zasadźa Uwe Ringpfeil w hatach swojeho Rakečanskeho hatnistwa wosebitu wětrjensku připrawu . Dołho trajaceje suchoty dla je tež w Ringpfeilec hatach dźeń a mjenje wody. Wšako su małe rěčki, z kotrychž woda do nich ćeče, nimale wusaknjene. Nimo toho je woda w mnohich hatach přećopła Foto: SN/Maćij Bulank

Trajaca suchota a horcota načinjatej ratarjam a rybarjam starosće

Budyšin/Hora/Lipič (SN/mwe). W Bu­dy­skim wokrjesu njenačinja tuchwilna suchota jenož ratarjam starosće, tež nastupajo pitnu wodu a staw wody w rěkach póčnu so zamołwići starosćić. Na wčerawše naprašowanje pak dotal k tomu z běrowow Budyskeho krajnoradneho zarjada žanu wotmołwu dóstali njejsmy. Tež k tomu nic, hač chcedźa ze stron wokrjesa při dale trajacej suchoće ewentualnje krizowe mustwo zarjadować.

Wulki strach hrozy suchoty dla dale w lěsach, zo so tam trawa, łoć (Nadelstreu) abo na zemi ležace hałžki zapala. Na zahonach dyrbja ratarjo při młóčenju žita kedźbować, zo so šćernišćo za syčomłóćawu a druhimi žnjenskimi mašinami njezapali. To bě so tele dny mjez druhim pola Lejna a w Po­čaplicach wospjet, ale bjez wulkich škodow, stało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND