Dołhodobna šansa za region

wutora, 10. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Tak mjenowany Łužiski kruh ma strukturnu změnu we Łužicy přewodźeć a za nju stajnje znowa najwšelakoriše impulsy dawać. Nětko ma so za Łužiski kruh krute koordinaciske městno w Grodku wutworić.

Hamor (AK/SN). Strukturna změna we Łužicy trjeba dołhodobnu koordinaciju. Tomu wuzna so Hamorska gmejnska rada­ na swojim wčerawšim posedźenju. Hamorska gmejna jako sobustaw Łužiskeho kruha podpěruje wotpohlad, zo wutwori so krute městno za to, koordinować nadawki Łužiskeho kruha. Sydło tajkeho městna měło w Grodku być. Jedyn­ radźićel bě přećiwo rozsudej, třo so hłosa wzdachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND