Prózdny twar wjace

wutora, 10. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zo maja w Rakecach wot dźensnišeho nowu wulku kupnicu, je za wobydlerjow wsy a wokoliny bjezdwěla zwjeselace. Zo dyrbješe tohodla žona we wysokej starobje swoje bydlenje wopušćić, pak spožča naležnosći jěry přisłód. Ja mam hišće dalši tajki na jazyku, myslu-li na to, zo maja nětko we wsy prózdnu kupnicu wjace, mjenujcy tu, w kotrejž bě Netto dotal zaměstnjeny. Po wšěm zdaću so nichtó za tym njepraša, što so z tymle twarom při zwjazkowej dróze B 96 stanje. Po mojim měnjenju by rozmyslowanje wo nim dyrbjało wobstatk wšitkich jednanjow a dowolnosćow za nowotwar być. Hakle hdyž je jasne, kak dotalnu kupnicu dale wužiwać, směli nowu dowolić. Ale to sej najskerje wot wulkeho koncerna nichtó žadać njezwaži. Přewulki je strach, zo móhł so Netto snano cyle z Rakec rozžohnować. „Dobry“ to přikład za to, kak wulka je móc hospodarstwa a kak wobmjezowana je ta politiki. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND