Nowu kupnicu wotewrěli

wutora, 10. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z wosebitymi poskitkami wabjachu dźensa ludźi do noweje kupnicy Netto w Rakecach. Foto: Feliks Haza Z wosebitymi poskitkami wabjachu dźensa ludźi do noweje kupnicy Netto w Rakecach. Foto: Feliks Haza

Rozestajenja wo předawanišću přiwšěm hišće njedorozrisane

Rakecy (UM/SN). Nowonatwarjenu Rakečansku kupnicu Netto su dźensa rano swojemu zaměrej přepodali. Tajke něšto so nimale wšědnje něhdźe stawa a njeje poprawom ničo wosebiteho. W tym padźe pak je połoženje cyle hinaše, přetož lědma hdy wuwiwa so twar kupnicy na komunalny politikum.

W oktobru 2013 bě Rakečanska gmejnska rada zasadnje rozsudźiła, zo smědźa we wsy nowu kupnicu twarić. „Z twarom předawanišća so wulki wobłuk srjedźišća Rakec, hdźež su tuchwilu zwjetša dodźeržane twarjenja a skóncowane puće, zaso zmysłapołnje wužiwa“, argumentowaše tehdyši wjesnjanosta Jurij Paška (CDU). Zdobom wón warnowaše: Gmejnska rada njech njeriskěruje, zo so samsne stanje kaž w padźe Lidla, mjenujcy zo so discounter dospołnje z Rakec zminje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND