Nowu kupnicu wotewrěli

wutora, 10. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z wosebitymi poskitkami wabjachu dźensa ludźi do noweje kupnicy Netto w Rakecach.  Foto: Feliks Haza Z wosebitymi poskitkami wabjachu dźensa ludźi do noweje kupnicy Netto w Rakecach. Foto: Feliks Haza

Rozestajenja wo předawanišću přiwšěm hišće njedorozrisane

Rakecy (UM/SN). Nowonatwarjenu Rakečansku kupnicu Netto su dźensa rano swojemu zaměrej přepodali. Tajke něšto so nimale wšědnje něhdźe stawa a njeje poprawom ničo wosebiteho. W tym padźe pak je połoženje cyle hinaše, přetož lědma hdy wuwiwa so twar kupnicy na komunalny politikum.

W oktobru 2013 bě Rakečanska gmejnska rada zasadnje rozsudźiła, zo smědźa we wsy nowu kupnicu twarić. „Z twarom předawanišća so wulki wobłuk srjedźišća Rakec, hdźež su tuchwilu zwjetša dodźeržane twarjenja a skóncowane puće, zaso zmysłapołnje wužiwa“, argumentowaše tehdyši wjesnjanosta Jurij Paška (CDU). Zdobom wón warnowaše: Gmejnska rada njech njeriskěruje, zo so samsne stanje kaž w padźe Lidla, mjenujcy zo so discounter dospołnje z Rakec zminje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND