Šulski wobwod rozšěrja

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zakładne šule w Budyšinje su dospołnje wućežene. Tohodla měli starši swoje dźěći do Hodźija pósłać móc. To samsne měło tež w nawopačnym směrje móžno być.

Budyšin (CK/SN). Wot šulskeho lěta 2019/2020 změjetej město Budyšin a gmejna Hodźij zhromadny šulski wobwod. To je wjetšina Budyskeje měšćanskeje rady na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Pozadk je, zo su štyri zakładne šule města dospołnje wućežene. Tohodla běštej so komunje hižo w lěće 2013 dojednałoj. Wot lěta 2015 wuknu dźěći ze zapadnych měšćanskich dźělow w Hodźiju, přede­wšěm z 13 wsow, kaž na přikład z Małeho Wjelkowa a ze Smochćic. Z nowym wobzamknjenjom rozšěrja zhromadny šulski wobwod na wšitke měšćanske a wjesne dźěle wo­beju komunow. Tak smědźa potom dźěći z města wot lěta 2019 w Hodźiju wuknyć a nawopak dźěći wottam w měsće. W Budyšinje liča z tym, zo móhło hač do sto dźěći z města w Hodźiju do zakładneje šule chodźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND