Pohrjebnišćo chcedźa ponowić

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mułkečanske pohrjebnišćo z jeje klinkerowej ćěłownju chce Slepjanska gmejna nowowuhotować, ale jenož hdyž dóstanu to spěchowane.  Foto: Joachim Rjela Mułkečanske pohrjebnišćo z jeje klinkerowej ćěłownju chce Slepjanska gmejna nowowuhotować, ale jenož hdyž dóstanu to spěchowane. Foto: Joachim Rjela

Mułkecy (AK/SN). Po woli gmejnskeje ­rady Slepo budźe Mułkečanske pohrjebnišćo saněrowane a nowowuhotowane. Z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom Slepjanscy gmejnscy ra­dźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu, předewzaće we wob­jimje 71 000 eurow zwoprawdźić.

„Mějachmy wjacore rozmołwne koła ze zastupjerjemi Slepjanskeje gmejny a Mułkečanskeje wjesneje rady kaž tež z planowarjom“, rozłoži nawodnica hłowneho zarjada gmejny Marion Mudra. „Wuslědk toho je jasny koncept. Nastać ma zhromadne rownišćo za po­pjelnicy kaž tohorunja tak mjenowany pochowanski lěs z wjele štomami. Pućiki chcemy zrunać a zdźěla znowa zapołožić.“ Gmejna chce so nětko wo spěchowanske srědki syće za integrowane wjesne wuwiće (ILE) za łužisku jězorinu prócować. Nadźija je wulka, zo dóstanu projekt 80procentowsce spěchowany. Swójski podźěl by potom 14 000 eurow wučinjał. Financować chcedźa sumu z njewužiwanych swójskich srědkow za wutwar šěrokopasmoweje syće za spěšny internet. „Předewzaće w Mułkecach jeno zwoprawdźimy, dóstanjemy-li za nje spěchowanske pjenjezy“, podšmórny komornica Carmen Petrick na naprašowanje radźićela Inga Schustera. Tón chcyše wědźeć, hač su swójske srědki gmejny woprawdźe zawěsćene a hač smědźa scyła za šěrokopasmowu syć předwidźane financy za pohrjebnišćo wužiwać.

Někotre městna za rowy na Mułkečanskim pohrjebnišću přichodnje hižo wužiwać njebudu. Ručež budu wone wotležane, chcedźa je zrunać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND