Zawod planuje nowotwar

štwórtk, 12. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Předewzaće YADOS chce so na Narćanskim přemysłownišću powjetšić

Wojerecy (AK/SN). Twarc připrawow za dalnoćopłotnu techniku YADOS tzwr Wojerecy chce swoju městnosć na Nar­ćanskim industrijnišću rozšěrić. To tež Wojerowska měšćanska rada podpěruje. Jednohłósnje radźićeljo na swojim zašłym posedźenju rozsudźichu, předać zawodej 55 000 kwadratnych metrow wulku komunalnu ležownosć za 250 000 ­eurow. Nimo toho wotzamknje město z firmu zrěčenje wo změnje twarskeho plana, zo móhli přemysłowu přestrjeń do sewjerozapadneho směra powjetšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND