Na gmejnski swjedźeń witaja mnohich hosći

štwórtk, 12. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Za Njebjelčanski mjezynarodny gmejnski swjedźeń su wčera popołdnju z mno himi pomocnikami wulki stan stajili. Foto: SN/Maćij Bulank Za Njebjelčanski mjezynarodny gmejnski swjedźeń su wčera popołdnju z mno himi pomocnikami wulki stan stajili. Foto: SN/Maćij Bulank

Njebjelčicy (SN/MWj). Wjerški za wšitke starobne skupiny wopřijima mjezynarodny gmejnski swjedźeń, kotryž swjeća wot jutřišeho hač do njedźele w Njebjelčicach. Na njón chcedźa zaso zastupjerjow wšitkich partnerskich gmejnow, witać, předewšěm pak z Čěskeje. Zhromadnje wobhladaja sej jutře w 21 hodź. film wo stawiznach Njebjelčic. Sobota zahaji so z wuměnu nazhonjenjow a z dźěłarničku wohnjowych wobornikow z Njebjelčic a Pěskec a jich kolegow z čěskich Heřmanic. Mjezynarodny budźe tohorunja bičwolejbulowy turněr młodźiny, na kotrymž chcedźa sobotu wot 13 hodź. tež migrantow sobu zapřijeć. Zajimawe předewšěm za młódšich wopytowarjow, ale nic jenož za nich, budźe sobotny wječor. To mjenujcy znata kapała Jolly Jumper k rejam zapiska.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND