Do spěcha so měć

pjatk, 13. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Skónčnje so woni hibaja. Tak abo podobnje su wčera zawěsće tež starši myslili, kotřiž běchu na wuradźowanje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant přišli. Ta bě mjenujcy architekturne wubědźowanje za nowu pěstowarnju w Ralbicach wotprajiła a wobzamknyła, zo móža skónčnje twar kubłanišća planować započeć. Te wšak je hižo wjacore lěta tema w Delanach, jenož hibało so dotal ničo tak prawje njeje. Derje, zo su radźićeljo wubědźowanje wotprajili. Tak njelutuja jeno čas, ale tež šwarny fenk, kotryž budu za twar pěstowarnje trjebać. A staršim bě to zdobom jasny signal – za dorost, za dźěći a přećiwo wotchadej młodźiny. Sprawnje prajene móhli wubědźowanje hižo dawno wotprajić, mjenujcy na posedźenju 24. meje. Hižo tam bě jasne, zo dyrbi so najručišo něšto stać. A jasne tež bě, zo wubědźowanje naležnosć njetrjebawši dliji. Hejatosće někotrych zamołwitych dla pak je komuna ­nimale měsacaj zhubiła a dyrbi so nětko do spěcha měć. Janek Wowčer

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND