Klub w běhu lěta jara aktiwny

pjatk, 13. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Handrij Hejduška je wot lěta 2009 předsyda Smječkečanskeho wjesneho kluba,  kotryž zhladuje mjeztym na 20. róčnicu wobstaća. Wurjadne podawki a aktiwity w běhu lěta jeho čłonojo swěru do swojeje chroniki zapisuja.  Foto: Marian Wjeńka Handrij Hejduška je wot lěta 2009 předsyda Smječkečanskeho wjesneho kluba, kotryž zhladuje mjeztym na 20. róčnicu wobstaća. Wurjadne podawki a aktiwity w běhu lěta jeho čłonojo swěru do swojeje chroniki zapisuja. Foto: Marian Wjeńka

Wjesny swjedźeń w Smječkecach steji lětsa cyle w znamjenju 20. róčnicy ­wobstaća tamnišeho wjesneho kluba. Jeho čłonojo pak w běhu lěta wjele ­wjace na nohi staja.

Smječkecy (SN/MWj). Na swjedźenišću před Smječkečanskim towarstwowym domom knježeše zawčerawšim čiłe žiwjenje. W přihotach na wjesny swjedźeń, kotryž tam hač do njedźele swjeća, su piwowy wóz na prawe městno storčili a započachu stan twarić. Wosrjedź pomoc­nikow bě Handrij Hejduška, kiž ma přihotowanske nitki sobu w horšći. Wón dźě je předsyda wjesneho kluba a so derje dopomina, kak bě tón něhdy nastał.

1998 chcyše gmejna towarstwowy dom spriwatizować. Zo njeby wón za wjesnjanow zhubjeny był, je so na zwołanej wjesnej zhromadźiznje něhdźe 50 wobydlerjow spěšnje dojednało, wutworić wjesny klub. Jeho prěnja předsydka bě Marlies Kralowa, a wona wukonješe zastojnstwo hač do lěta 2009. W tym času wudawachu samo wjesnu nowinu Kilop.

Po Marlies Kralowej přewza Handrij ­Hejduška nawodnistwo kluba. Jeho 44 čłonow w běhu lěta najwšelakoriše za­rjadowanja přewjeduje. Tak wuhotuja póstnicy za dźěći a dorosćenych, organizuja dźiwadłowe předstajenje a přednoški, stajeja a mjetaja meju, pušćeja zmije, přeprošeja na adwentne zarjadowanje a stajnje 27. decembra steji kartyplacanje na programje. Druhdy přińdźe k tomu wulět kaž lětsa, hdyž dojědu sej zhromadnje do Błótow.

Lětsa je Smječkečanski wjesny klub přistupił Domowinskej župje „Michał Hórnik“. Nastork k tomu njeběchu jenož prašenja zawěsćenja a spěchowanja, ale tež móžnosće wuměny z druhimi cył­kami, kaž stej to na přikład Wotrowski młodźinski klub a Chróšćanske wjesne towarstwo Domizna. A dokelž Smječkečanskemu klubej Serbja runje tak kaž Němcy přisłušeja, wuhotuja swoje zarjadowanja stajnje dwurěčnje, na čož tež přeprošenja abo plakaty pokazuja, Handrij Hejduška wuswětla.

Dźěło předsydy a te cyłeho kluba sej tež Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) waži. „Handrij Hejduška je jara agilny předsyda, kiž ­nječaka na wulke připóznaće, ale wjele za ćichim a za kulisami na dobro kluba a cyłeje wsy čini“, Franc Brusk podšmórnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND