Předewzaćeljo tež serbsce wabili

pjatk, 13. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Arnd Lehmann (srjedźa) je při wuchodźowanju po Njeswačidle na torhošću městnosće 1945 zničenych, dotal hišće njenatwarjenych domow rozłožił. Foto: Elvira Gäbler Arnd Lehmann (srjedźa) je při wuchodźowanju po Njeswačidle na torhošću městnosće 1945 zničenych, dotal hišće njenatwarjenych domow rozłožił. Foto: Elvira Gäbler

Njeswačidło (ML/SN). Na wuchodźowanje po slědach hospodarskeho wuwića Njeswačidła w prěnjej połojcy 20. lětstotka bě nawoda tamnišeho domizniskeho muzeja Arnd Lehmann minjenu sobotu přeprosył. Najebać horce wjedro a swětowe mišterstwa kopańcy wobdźěli so ně­hdźe dwaceći zajimcow na wodźenju, kotrež započa so při radnicy. Napřećo je bywše dwórnišćo, při kotrehož twarje 1889/1890 běchu wulku ličbu archeologiskich namakankow našli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND