Nětko po globusu krosnować

wutora, 17. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Fritz, Konrad a Greta (wotlěwa) su wčera popołdnju nowy krosnowanski globus pod Bohatej wěžu na Budyskich Žitnych wikach jako prěni za sebje wotkryli.  Foto: Uwe Menschner Fritz, Konrad a Greta (wotlěwa) su wčera popołdnju nowy krosnowanski globus pod Bohatej wěžu na Budyskich Žitnych wikach jako prěni za sebje wotkryli. Foto: Uwe Menschner

Žitne wiki w sprjewinym měsće za swójby kusk atraktiwniše

Budyšin (UM/SN). Lód lizać abo krosnować? Druhdy rozsudy jednore njejsu, hdyž sy šěsć lět stary, tak kaž Fritz. Mały Budyšan je runje krosnowanski globus wuhladał, kotryž so na sewjerozapadnym róžku Žitnych wikow chowa. Najradšo by wón hnydom na połkulowaty nastroj ze žerdźow, štelkow a přima­dłow zalězł. Ale słódny lód w jeho ruce tomu najprjedy raz zadźěwa. Na kóncu je argument zachodnosće rozsudny: Horcota lód zeškrěje, krosnowanski globus pak na swojim městnje wostanje. Tuž dyrbi sportowanje hišće chwilku čakać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND