Biblioteka čitarjam cyle bliska

srjeda, 25. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Spočatk awgusta poda so Budyska jězdna knihownja zaso na puć

Kamjenc/Budyšin (SN/mwe). „Lětuše knižne lěćo słuša k najwuspěšnišim zańdźenych lět. Za nje je so wjace hač sto 11- do 16lětnych zapisało. Mjez nimi su šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija, Worklečanskeje a Ralbičanskeje wyšeje šule kaž tež dźěći swobodneje ewangelskeje šule z Wóslinka“, wjednica Kamjenskeje biblioteki w Lessingowym domje Marion Kutter Serbskim Nowinam praji. Ze spěchowanskimi srědkami Sakskeje je knihownja za něhdźe tysac eurow sobu najnowše němske knižne wudaća za młodźinu nakupiła. Štóž z wobdźělnikow knižneho lěća w běhu tuchwilnych prózdnin tři title přečita, dóstanje wot sakskeho kultusoweho ministerstwa certifikat. „Wobdźělnicy maja knihi posudźować a do čitanskeje logoweje knihi zapisać. Někotři wučerjo dobrowólny čitanski wukon samo z dobrej censuru mytuja, štož je spočatk noweho šulskeho lěta mnohim wulkotny pohon“, tak ­Marion Kutter. 24. awgusta knižne lěćo w Kamjencu ze zarjadowanjom, na kotrež budu tež serbscy šulerjo přeprošeni, zakónča.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND