Awto a hort za Njebjelčicy

pjatk, 27. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčanska gmejnska rada je so wčera wurjadnje a njezjawnje schadźowała. Přičina zetkanja bě trěbny rozsud wo nakupje wohnjoborneho awta. Přidatna tema wječora bě diskusija wo horće.

Njebjelčicy (SN/MiR). Gmejna Njebjelčicy budźe kupić wohnjowoborne awto. To su gmejnscy radźićeljo wčera jednohłósnje rozsudźili. Za tule naprawu chcedźa nałožić 30 000 eurow. „Po dwójnym njewuspěšnym wobdźělenju na wupisanjomaj wo nakup tajkeho jězdźidła su rozsudźili, so za trjebanym awtom rozhladować“, rozłožuje wjesnjanosta Tomaš Čornak. Tajke namakali su w Urbachu njedaloko Nordhausena pola předewzaća Merkel, hdźež tajke jězdźidła twarja. Tam chcedźa na wozydle trěbne reparatury wukonjeć. Za šěsć njedźelow, tak so čłonojo Njebjelčanskeje wohnjoweje wobory nadźijeja, móža techniku wužiwać.

Tohorunja jednohłósnje rozsudźichu gmejnscy radźićeljo wo horće. Póndźelu su potrjecheni starši na informaciske zarjadowanje do Njebjelčanskeho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća, kotrež je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka, přeprošene. W Njebjelčicach do horta chodźić maja přichodnje stajnje šulerjo 1. lětnika, kotřiž bydla w Njebjelčanskej gmejnje. Dźěći z 2. do 4. lětnika póńdu do Worklec do horta a to hižo ze zahajenjom tohole šulskeho lěta. Dojednanje to, kotrež staj Njebjelčanski a Worklečanski wjesnjanosta Tomaš Čornak a Franc Brusk wčera podpisałoj. Prěni přirjadnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz (wšitcy CDU) bě na wčerawšim pose­dźenju rozjimał, z kotreje přičiny bě so wo­krjes rozsudźił nimo Njebjelčic tež Worklecy při zarjadowanju resp. nowo­twarje horta podpěrać. Wón wobkrući to z přihódnymi wuměnjenjemi krótkich pućow a zarjadowanjom cyłodnjowskich poskitkow. Worklecy dóstawaja ze spěchowanskeho programa „Witalne wjesne žra“ z boka sakskeho ministerstwa za wobswět a ratar- stwo 1,8 milionow eurow, kaž SMUL na naprašowanje SN zdźěli. Njebjelčicam su z boka LEADERa 200 000 eurow připrajenych, 30 000 su Njebjelčicy hižo za planowanje nałožili. Wićaz chce pola LEADERa termin dojednać a za to rěčeć, zo móža w Njebjelčicach rumnosće po planje wutwarić a hinak hač z hortom na dobro wjesnjanow wužiwać. „Lěpšina je, zo budźe za to tójšto mjenje z připrajenych pjenjez trěbnych“, praji Čornak.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND