Struchła namakanka w Konjecach

pjatk, 27. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Njewočakowany wopyt mějachu dźensa w Konjecach. Narano běchu wjacori wjesnjenjo wjelka we wsy widźeli. A něšto pozdźišo nańdźechu Šołćicy wosrjedź swojeje zahrody mortweho jelenja (na wobrazu). Kaž Regina Šołćina zdźěli, bě jeho wjelk do smjerće honił. W smjertnym straše bě zwěrjo škit na ležownosćach pytało a je we wjacorych zahrodach slědy zawostajiło. Hišće młody jeleń bě zdźěla cyłe pola z płotow wułamał. A jako njeby to hišće dosahało, nańdźechu někotre statoki při pólnym pućiku dale do směra na hłownu dróhu ke kapałce dalšeho, staršeho wulkołopaćoweho jelenja. Tež jeho běchu po zdaću wjelki do smjerće honili. Foto: Tomaš Šołta

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND