Krući wostali a bamžej Franciskusej bliscy byli

srjeda, 01. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wjacorymi tysacami ministrantow bě na wčerawšej awdiency z bamžom Franciskusom w Romje tež 120 serbskich.  Foto: Jan Hrjehor Mjez wjacorymi tysacami ministrantow bě na wčerawšej awdiency z bamžom Franciskusom w Romje tež 120 serbskich. Foto: Jan Hrjehor

Rom (jh/SN). 70 000 ministrantow z cyłeho swěta wobdźěli so wčera we wobłuku 12. mjezynarodneho putnikowanja ministrantow do Roma, kotrež traje hišće hač do soboty, na awdiency z bamžom Franciskusom. Mjez nimi běchu tež 120 serbskich ministrantow, fararjo Beno Jakubaš z Radworja, Měrćin Deleńk z Chrósćic, Gabriš Nawka z Kulowa, diakon Pětr Mróz z Chrósćic a kapłan Florian Mróz, kiž přewodźa ministrantow z Lipska. Při temperaturach wokoło 36 stopnjow dyrbjachu woni dlěje hač połdra hodźiny před Pětrowym naměstom čakać, zo by jim policija přistup dowoliła. Při tym škitachu so putnicy přećiwo słóncu a horcoće z małymi pryskawami, předešćni­kami, wjele wodu, słónčnej kremu, kłobukami a dalšimi pomocnymi srědkami. Wjacorym skupinskim nawodam pak bě čas čakanja před Pětrowym naměstom w połnym słóncu předołhi a tuž poda­chu so ze swojimi chowancami radšo do chłódka, nic na naměsto. W rjadach serbskeje skupiny pak wšitcy dźakowano nazhonitym duchownym a kontroli poli­cije sektory w chłódku na Pětrowym naměsće strowi docpěchu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk