Zwyša wužiwanske popłatki

pjatk, 03. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Město Běła Woda je popłatki za wužiwanje swojich komunalnych sportowych připrawow zwyšiło. Płaćić maja nowe tarify hač do lěta 2022, kaž měšćanska rada jednohłósnje wobzamkny. „Po strukturnym koncepće hospodarskeho plana chcemy ze zwyšenjom 58 000 eurow wjac dochodow docpěć“, rozłoži měšćanosta Torsten Pötzsch (Klatext). Zaměr města je, popłatki zběrać, kotrež tež kóšty zarunaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk