×

Powěsć

Failed loading XML...

Chcedźa zběrku kupić

pjatk, 03. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowski kompjuterowy muzej a lutowarnja pjenjezy zběraja

Wojerecy (SN/JaW). Konrada Zusowy kompjuterowy muzej (ZCOM) we Wojerecach prócuje so wo nakup hódnotneje zběrki dokumentow wo swojim mjenodawarju. W nowinskej zdźělence muzej rozprawja, zo je projekt tak mjenowaneho crowdfundinga do žiwjenja zwołał.

Muzej ma jónkrótnu móžnosć „nimo originalnych mólbow tež wulke mnóstwo spisow, mjez nimi originalnu rozprawu rukowaćelstwa Zuse KG a dalše objekty, kotrež zběrka wopřijima, kupić. Dohromady je 7 000 eurow trěbnych. „Kompjuterowy muzej chcył zběrku rady za Wojerecy měć. Zhromadnje z Wuchodosakskej lutowarnju Drježdźany smy tuž crowdfundingowy projekt załožili, zo bychmy trěbne pjenjezy zezběrali. Wšako je muzej ze zběrkow originalow, kotrež su wosebite pokłady za naše dźěło, žiwy“, zdźěla ZCOM.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND