Chcedźa zběrku kupić

pjatk, 03. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowski kompjuterowy muzej a lutowarnja pjenjezy zběraja

Wojerecy (SN/JaW). Konrada Zusowy kompjuterowy muzej (ZCOM) we Wojerecach prócuje so wo nakup hódnotneje zběrki dokumentow wo swojim mjenodawarju. W nowinskej zdźělence muzej rozprawja, zo je projekt tak mjenowaneho crowdfundinga do žiwjenja zwołał.

Muzej ma jónkrótnu móžnosć „nimo originalnych mólbow tež wulke mnóstwo spisow, mjez nimi originalnu rozprawu rukowaćelstwa Zuse KG a dalše objekty, kotrež zběrka wopřijima, kupić. Dohromady je 7 000 eurow trěbnych. „Kompjuterowy muzej chcył zběrku rady za Wojerecy měć. Zhromadnje z Wuchodosakskej lutowarnju Drježdźany smy tuž crowdfundingowy projekt załožili, zo bychmy trěbne pjenjezy zezběrali. Wšako je muzej ze zběrkow originalow, kotrež su wosebite pokłady za naše dźěło, žiwy“, zdźěla ZCOM.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND