Sćerpnje připosłuchać a konflikty wotputać

póndźela, 06. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Policistce Kathrin Petsch su rozmołwy z wobydlerjemi wažne.  Foto: Andreas Kirschke Policistce Kathrin Petsch su rozmołwy z wobydlerjemi wažne. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Časćišo bě zašłe měsacy při zwjazkowej dróze B 96 k mjerzanjam dóšło. Z Wojerec do Budyšina njemóžachu šoferojo pře Wulke Ždźary, hdźež bě dróha twarskich dźěłow dla zawrjena. Njedawno hakle su ju dotwarili a za zjawny wobchad zaso wotewrěli. Hač do toho pak wužiwachu mnozy „wodźerjo jězdźidłow lěsny pućik do noweje Bukojny, štož je wobydlerjow chětro poćežowało. Zhromadnje ze Staffi Bartuschk z po­rjad­niskeho zarjada Łazowskeje gmejny smój na městnje rozłožiłoj, zo jedna so wo zjawny puć, čehoždla je tež wužiwajomny“, wuswětla wyša komisarka Kathrin Petsch. Wot apryla je 43lětna Wojerowčanka wobydlerska policistka w gmejnomaj Łaz a Sprjewiny Doł.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk