Popłatki wostanu stabilne

póndźela, 06. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe předewzaće nadawk za wotwožowanje wotpadkow dóstało

Budyšin (SN/JaW). Za zapadny dźěl Bu­dyskeho wokrjesa přewozmje wot 1. januara 2019 firma NERU wotwožowanje smjećow. Wo tym informuje recyclingowe předewzaće w nowinskej zdźělence. „We wobłuku cyłoeuropskeho wupisanja je firma NERU najlěpši poskitk za wotwožowanje wotpadkow w zapadnym dźělu wokrjesa wotedała a přewozmje nadawk spočatk noweho lěta kaž planowane“, wobkrući našemu wječornikej na na­prašowanje sobudźěłaćerka nowinskeho wotrjada Budyskeho krajnoradneho zarjada Dunja Reichelt.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND