Na Friedricha Forella dopominali

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Z wosebitym swjedźenjom je Kulowska ewangelska wosada wčera na fararja a wučerja Friedricha Forella (1888–1968) dopominała. „Chcemy diakoniske skutkowanje Friedricha Forella wuzběhnyć a zdobom zwisk mjez cyrkwju a diakoniju wuwědomić“, podšmórny předsydka Kulowskeho Forelloweho towarstwa Jana-Eva Scholz. Jako hóstneho prědarja witachu na swjedźenskej Božej słužbje rektora Drježdźanskeho diakoniskeho domu dr. Thila Daniela. Jeho dom přewostaji zdobom wustajeńcu wo zakładach diakonije a paramentiki. Tale akademiska disciplina praktiskeje teologije zaběra so z wuhotowanjom cyrkwinskich rumnosćow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND