Pódla stareho mosta nad Sprjewju nastawa nowy

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bjezposrědnje pódla stareho Kruwjaceho mosta pola Drětwje nastawa tuchwilu nowy móst nad Sprjewju. Foto: Jost Schmidtchen Bjezposrědnje pódla stareho Kruwjaceho mosta pola Drětwje nastawa tuchwilu nowy móst nad Sprjewju. Foto: Jost Schmidtchen

Drětwja (JoS/SN). Hdźež so Sprjewja krótko před Grodkom mjez wulkimi łukami wije, nastawa w Drětwi w gmejnje Sprjewiny Doł pódla tak mjenowaneho Kruwjaceho mosta nowy móst. Někotryžkuli kolesowar na Sprjewinym kolesowanskim puću tule pozastawa, zo by sej twarnišćo bliže wobhladał. Rozsudna lěpšina porno staremu mostej je, zo nowy hižo žane stołpy njezměje. Tak móže rěka tež w padźe wulkeje wody bjez zadźěwkow dale ćec. Wokomiknje wšak je w Sprjewi poměrnje mało wody. Wobydlerjo pak so hišće derje dopominaja, zo bě to na přikład w lětomaj 2010 a 2013 cyle hinak.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND