Pódla stareho mosta nad Sprjewju nastawa nowy

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bjezposrědnje pódla stareho Kruwjaceho mosta pola Drětwje nastawa tuchwilu nowy móst nad Sprjewju.  Foto: Jost Schmidtchen Bjezposrědnje pódla stareho Kruwjaceho mosta pola Drětwje nastawa tuchwilu nowy móst nad Sprjewju. Foto: Jost Schmidtchen

Drětwja (JoS/SN). Hdźež so Sprjewja krótko před Grodkom mjez wulkimi łukami wije, nastawa w Drětwi w gmejnje Sprjewiny Doł pódla tak mjenowaneho Kruwjaceho mosta nowy móst. Někotryžkuli kolesowar na Sprjewinym kolesowanskim puću tule pozastawa, zo by sej twarnišćo bliže wobhladał. Rozsudna lěpšina porno staremu mostej je, zo nowy hižo žane stołpy njezměje. Tak móže rěka tež w padźe wulkeje wody bjez zadźěwkow dale ćec. Wokomiknje wšak je w Sprjewi poměrnje mało wody. Wobydlerjo pak so hišće derje dopominaja, zo bě to na přikład w lětomaj 2010 a 2013 cyle hinak.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND