Přirodny dźiw znowa we Łužicy?

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W hornjołužiskich hatach ma tójšto zajimawych překasancow swoju domiznu, mjez druhim tež rědka wohnjowa libela, kotraž ze swojej čerwjeno-oranžowej barbu  wosebje napadnje.  Foto: Mario Trampenau W hornjołužiskich hatach ma tójšto zajimawych překasancow swoju domiznu, mjez druhim tež rědka wohnjowa libela, kotraž ze swojej čerwjeno-oranžowej barbu wosebje napadnje. Foto: Mario Trampenau

Tež lětsa pytatej załožba Heinza Sielmanna a němske towarstwo Europarc přirodny dźiw Němskeje. Loni je ­Hornja Łužica myto dobyła, dokelž bě tu najwjac ludźi z Němskeje za łuku z dźiwimi gladiolemi při Dubjanskim lěsu hłosowało.

Stróža (SN/BŠe). Znowa titul přirodneho dźiwa Němskeje dobyć je skerje bjezwuhladne, wšako je po cyłej zwjazkowej republice wjele rjanych a wuznamnych městnosćow w přirodźe. Přiwšěm prócuje so biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty znowa wo titul, kotryž chce zakitować. Lětsa wuzwolichu sej zamołwići libele, kotrymž skića hornjołužiske haty přihódnu domiznu. Tři štwórćiny w Němskej dopokazanych družin powětrowych akrobatow su tu w regionje žiwe. Tema wotpowěduje tuž lětušemu hesłu wubědźowanja, z kotrymž pyta Heinza Sielmannowa załožba za poslednimi refugijemi wohroženych překasancow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk