Kupać so zaso dowolene

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Łaz prócuje so wo wěcowne rozswětlenje Slěborny jězor nastupajo

Łaz (AK/SN). Po wulkim mrěću rybow w Slěbornym jězoru pola Łaza so tam połoženje nětko krok po kroku wolóža. Za kupanje w dowolenym wotrězku na južnym přibrjohu hižo žanych strowotniskich wobmyslenjow njeje. To podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na wčerawšim posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Proby wody zašłych dnjow wujewichu, zo podźěl kislika zaso přiběra a wysoka ph-hódnota spaduje. „Tohodla je strowotniski zarjad warnowanje před kupanjom cofnył“, rjekny wjesnjanosta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND