Sylna klumpa prěni raz zasadźena

pjatk, 24. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z njewšědnje sylnej klumpu spytaja pola Sprjejc tele dny woheń podusyć, kotryž je we wužłobinje z wuhlowym prochom wudyrił. Foto: Rico Löb Z njewšědnje sylnej klumpu spytaja pola Sprjejc tele dny woheń podusyć, kotryž je we wužłobinje z wuhlowym prochom wudyrił. Foto: Rico Löb

Sprjejcy (RLö/SN). Njewšědne wužadanje zmištrować maja wohnjowi wobornicy tele dny blisko Sprjejc w gmejnje Sprjewiny Doł. Tam je spočatk tydźenja we wulkej wužłobinje z wuhlowym prochom woheń wudyrił. Płomjenja na pustym kraju rozpřestrěchu so po něhdźe 10 000 kwadratnych metrach. Dobrowólne ­wohnjowe wobory gmejny Sprjewiny Doł kaž tež Wojerowska powołanska wohnjowa wobora ze wšěmi srědkami spytachu, płomjenja podusyć. Na pomoc wołachu tohorunja Grodkowskich wobornikow. Ale wuspěch bě snadny. Nastajnosći kur ze zemje dowysoka stupaše, dokelž so płomjenja pod zemju dale rozpřestrěwachu.

Wutoru so tuž rozsudźichu wužłobinu z wodu napjelnić. Spočatnje přijědźechu sobudźěłaćerjo Budyskeho techniskeho pomocneho skutka (THW) z klumpu typa Hannibal. Srjedu přidružichu so jim kolegojo z Kamjenca, Riesy a Radebeula. Nimo mnohich nurjenskich klumpow měješe THW z Riesy nowu wulkoklumpu sobu. Z njej hodźi so pod idealnymi wuměnjenjemi 25 000 litrow wody na minutu klumpać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND