Sylna klumpa prěni raz zasadźena

pjatk, 24. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z njewšědnje sylnej klumpu spytaja pola Sprjejc tele dny woheń podusyć, kotryž je we wužłobinje z wuhlowym prochom wudyrił.  Foto: Rico Löb Z njewšědnje sylnej klumpu spytaja pola Sprjejc tele dny woheń podusyć, kotryž je we wužłobinje z wuhlowym prochom wudyrił. Foto: Rico Löb

Sprjejcy (RLö/SN). Njewšědne wužadanje zmištrować maja wohnjowi wobornicy tele dny blisko Sprjejc w gmejnje Sprjewiny Doł. Tam je spočatk tydźenja we wulkej wužłobinje z wuhlowym prochom woheń wudyrił. Płomjenja na pustym kraju rozpřestrěchu so po něhdźe 10 000 kwadratnych metrach. Dobrowólne ­wohnjowe wobory gmejny Sprjewiny Doł kaž tež Wojerowska powołanska wohnjowa wobora ze wšěmi srědkami spytachu, płomjenja podusyć. Na pomoc wołachu tohorunja Grodkowskich wobornikow. Ale wuspěch bě snadny. Nastajnosći kur ze zemje dowysoka stupaše, dokelž so płomjenja pod zemju dale rozpřestrěwachu.

Wutoru so tuž rozsudźichu wužłobinu z wodu napjelnić. Spočatnje přijědźechu sobudźěłaćerjo Budyskeho techniskeho pomocneho skutka (THW) z klumpu typa Hannibal. Srjedu přidružichu so jim kolegojo z Kamjenca, Riesy a Radebeula. Nimo mnohich nurjenskich klumpow měješe THW z Riesy nowu wulkoklumpu sobu. Z njej hodźi so pod idealnymi wuměnjenjemi 25 000 litrow wody na minutu klumpać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND