Za přiměrjene wotrunanje

wutora, 28. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hórnikečanski jězor budźe najskerje w lěće 2022 zaso zjawnje přistupny

Łaz (AK/SN). Za zamóženske škody, nastate přez hórnistwowe saněrowanje Hór­nikečanskeho jězora hač do lěta 2021, prócuje so Łazowska gmejna wo přiměrjene wotrunanje. Tole podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Jednohłósnje wuprajichu so radźićeljo za to, z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) dwě wotškódnjenskej zrěčeni wotzamknyć. Za bywše stanowanišća a za dalše płoniny wuličichu cyłkownu hódnotu něhdźe 630 000 eurow. „Pjenjezy ma gmejna Łaz zaměrnje za turistiske připrawy při Hórnikečanskim jězoru wu­žiwać, předewšěm za infrastrukturne napra­wy“, wjesnjanosta rozłoži. Dźakowano mjenowanej sumje móža nětko próstwy wo spěchowanje stajić.

Mjenowanej zrěčeni wopřijimatej wjele­ ličbow. Dokumentaj móža sej zajimcy we Łazowskim gmejnskim za­rjadnistwje wobhladać. Ličby złožuja so na posudk twarskich připrawow gmejny, kotrež dyrbjachu w zwisku ze zawjedźenjom knihowanskeho systema doppik přewjesć. Dale zapřijachu zamóženske rozestajenja w zwisku z rozpušćenjom bywšeho zaměroweho zwjazka Prózdninski park Hórnikečanski jězor. Při cyłkownej sumje, na kotruž stej so gmejna Łaz a LMBV dojednałoj, dźe po słowach Thomasa Lebe­rechta mjez druhim wo njedocpěte podruže a ležownostne dawki. Dale zarunaja tak připrawy, kotrež dyrbjachu wotstronić, kaž wodowody, wopłóčkowe kanale, elektriske syće a puće. „Za přichodne nowowusměrjenje turis­tiskich připrawow su pjenjezy trěbne. Tohodla maja dojednane wotrunanje za nowowutwar infrastruktury při Hórnikečanskim jězoru wužiwać.

Łazowski gmejnski radźićel Tino Starost (CDU) by sej při móžnych dalšich tajkich wobličenjach wjace transparency a dohlada přał. Na te wašnje móhli radźićeljo wobšěrne dokumenty lěpje zro­zumić. Wjesnjanosta Thomas Leberecht přilubi, zo budźe gmejnska rada do rozsudow zapřijata, za čo pjenjezy dokładnje nałoža. Zakład budźe tak mjenowany masterski plan za Hórnikečanski jězor, kotryž wšitke planowanja do přichoda wopřijima. Nadawk gmejny Łaz budźe, wotpowědne twarskoprawniske wuměnjenja wutworić. Po tuchwilnych planach hórnistwoweho saněrowanja chcedźa Hórnikečanski jězor w lěće 2022 zjawnosći zaso přepodać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND