Wo serbskosći wsy něhdy a dźensa

srjeda, 29. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Połoženje serbstwa we wot lěta 1996 Wojerecam přisłušacym Čornym Chołmcu bě tema wuradźowanja Serbskeho aktiwa měšćanskeho parlamenta w tamnišim Frenclowym domje.

Čorny Chołmc (ML/SN). Wjesny předstejićel Pětr Michala skedźbnja w rozprawje wo zwoprawdźenju prawow Serbow tež na to, zo bě sej Čorny Chołmc we wubědźowanju „Serbska rěč je žiwa“ načolne městno zdobył. Wjes njeje jenož Krabata a swjedźenskich hrow wo dušnym serbskim kuzłarju dla daloko znata.

Wožiwili běchu stary serbski nałožk jutrow­neho spěwanja holcow a žonow w cyrkwinskej narodnej drasće ćichu sobotu. Pěstuja dalše serbske tradicije kaž ptači kwas, jěchanje po šćernišću a kermušu. Dwurěčnosć w zjawnosći wsy derje wobkedźbuja, dwaj domaj stej po serb­skimaj wótčincomaj – fararju Salomonje Bohuchwale Frenclu a wuznamnym wučerju Dabiće Boguwěrje Głowanu – pomjenowanej. W Krabatowym młynje pěstu­ja serbsku rěč a kulturu. Chór, Krabatowe towarstwo, rejwanska skupina młodźiny haja serbski spěw a reju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND