Šěsć wobrazow zachowaja

srjeda, 29. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Gerald Lucas, Jörg Drews, superintendent Jan Malink a Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD, na małym wobrazu wotprawa) su na twarnišću Budyskeho dwórnišća wčera zakładny kamjeń połožili. Foto: SN/Maćij Bulank Gerald Lucas, Jörg Drews, superintendent Jan Malink a Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD, na małym wobrazu wotprawa) su na twarnišću Budyskeho dwórnišća wčera zakładny kamjeń połožili. Foto: SN/Maćij Bulank

Za přetwar Budyskeho dwórnišća zakładny kamjeń połožili

Budyšin (SN/MWj). Hač do kónca lěta 2019 ma z Budyskeho dwórnišća nastać běrowowe twarjenje. Za to inwestuje imo­bilijowe předewzaće Drews & Lucas wosom milionow eurow, rjekny Jörg Drews. Wčera su na twarnišću zakładny kamjeń połožili. Jón kaž tež cyły twarski projekt je superintendent Jan Malink žohno­wał. Dwórnišćo je tuchwilu jedne z najwjetšich twarnišćow sprjewineho města. Hłowne twarjenje je hižo dlěši čas bjez třěchi, na pódlanskich domach porno tomu hižo nowu třěchu twarja.

Na štyrjoch poschodach nastanje cył­kow­nje něhdźe 6 000 kwadratnych metrow běrowoweje płoniny. Do hłowneje hale zatwarja liftaj, nimo toho nastanu tam wjacore schodźišća. Najwjetši wotnajer budźe Budyski krajnoradny zarjad, kotryž z 235 sobudźěłaćerjemi zaćehnje, rozłoži přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz­. Mjez druhim zaměstnja na dwórnišću přizjewjernju awtow a jězbnych dowolnosćow. Tež wobchadny zwjazk ZVON změje tu swoje nowe sydło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND