Šěsć wobrazow zachowaja

srjeda, 29. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Gerald Lucas, Jörg Drews, superintendent Jan Malink a Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD, na małym wobrazu wotprawa) su na twarnišću Budyskeho dwórnišća wčera zakładny kamjeń połožili.  Foto: SN/Maćij Bulank Gerald Lucas, Jörg Drews, superintendent Jan Malink a Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD, na małym wobrazu wotprawa) su na twarnišću Budyskeho dwórnišća wčera zakładny kamjeń połožili. Foto: SN/Maćij Bulank

Za přetwar Budyskeho dwórnišća zakładny kamjeń połožili

Budyšin (SN/MWj). Hač do kónca lěta 2019 ma z Budyskeho dwórnišća nastać běrowowe twarjenje. Za to inwestuje imo­bilijowe předewzaće Drews & Lucas wosom milionow eurow, rjekny Jörg Drews. Wčera su na twarnišću zakładny kamjeń połožili. Jón kaž tež cyły twarski projekt je superintendent Jan Malink žohno­wał. Dwórnišćo je tuchwilu jedne z najwjetšich twarnišćow sprjewineho města. Hłowne twarjenje je hižo dlěši čas bjez třěchi, na pódlanskich domach porno tomu hižo nowu třěchu twarja.

Na štyrjoch poschodach nastanje cył­kow­nje něhdźe 6 000 kwadratnych metrow běrowoweje płoniny. Do hłowneje hale zatwarja liftaj, nimo toho nastanu tam wjacore schodźišća. Najwjetši wotnajer budźe Budyski krajnoradny zarjad, kotryž z 235 sobudźěłaćerjemi zaćehnje, rozłoži přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz­. Mjez druhim zaměstnja na dwórnišću přizjewjernju awtow a jězbnych dowolnosćow. Tež wobchadny zwjazk ZVON změje tu swoje nowe sydło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk