Dale na rozpuću

štwórtk, 30. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Budyska měšćanska rada je wčera zelenu swěcu za nakup „Króny“ dała. To je prawy rozsud. Ležownosć wosrjedź města je přewažna, hač zo bychu tam cuzy inwestorojo po swójskim dobrozdaću postupowali. Zo budźe nakup „na rezerwu“, ma wězo přizynk ćežko wuwojowaneho kompromisa. Je to nanajmjeńši mjenowak, na kotryž móžachu so radźićeljo dojednać. Za při­chod areala njeje tajke nastajenje spomóž­ne wuchadźišćo. A zo chce wyši měšćanosta Alexander Ahrens hakle po nakupje wo přichodźe ležownosće rěčeć, móžeš jako „hru na čas“ wobhladować. Zahorjaca mysl, wizija docyła pobrachuje. W lětach, hdyž bě „Króna“ w priwatnych rukach, njeje přichod płoniny, na kotrejž steji, w dźěle měšćanskich planowarjow po ­zdaću žanu rólu hrał. Tež ludnosć njeje sej dlěje hač lětdźesatkaj profilowany po­skitk­ za „měšćansku žurlu“ pominała. Nastupajo přichod „Króny“ smy tuž dale na rozpuću. Nic wjace a nic mjenje drje wčerawši rozsud woznamjenja. Axel Arlt

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND