Bjezbarjernosć dale wažny zaměr

štwórtk, 30. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Bjezbarjerne planowanje a twarjenje kaž tež bjezbarjerna mo­bilita su w Zhorjelskim wokrjesu dźeń a wažniše. To je Elvira Mirle, mjeztym dźewjeć lět hłownohamtsce zamołwita wo­krjesa za naležnosće zbrašenych, na minjenym posedźenju wokrjesneho sejmika podšmórnyła. „Jeničce wot januara hač do junija 2018 sym 35 pisomnych ste­ji­šćow zhotowiła, k tomu přińdu terminy na městnje a telefoniske naprašowanja. Kontakty k planowarjam a architektam su přiběrali“, rozłoži něhdyša sportowa wučerka z Mikowa. Jako hłownohamtska społnomócnjena je wona Zhorjelskemu krajnemu radźe Berndej Lanzy (CDU) direktnje podrjadowana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk