Změnje požadanja njepřihłosuja

wutora, 04. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Jedna z temow na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wěnowaše so znowa wjelkej. Radźićeljo schwalichu list sakskemu knježerstwu, kotrehož pak so jeho podpěraćeljo změny dla nětko zaso zdaluja.

Róžant (SN/MWj). Gmejna Ralbicy-Róžant sakske knježerstwo namołwja, swój teren we wjelčim managementowym planje jako njekmany za wobsydlenje z wjelkami wupokazać. Přičina su škit wobydlerjow, bjezstarostne wužiwanje přirody a přirodźe bliske plahowanje skotu. Wotpowědny list su delanscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju w Róžeńće z jednym wzdatym hłosom schwalili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk