Za wjace wobchadneje wěstoty

wutora, 04. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tež za dorosćenych bě dołhi rynk nakładnych awtow zajimawy. Dźěći móžachu na kołojězbje po měsće z nimi sobu jěć.  Foto: Carmen Schumann Tež za dorosćenych bě dołhi rynk nakładnych awtow zajimawy. Dźěći móžachu na kołojězbje po měsće z nimi sobu jěć. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Prěni dźěćacy wobchadny wěstotny dźeń pola awtodróhoweje policije na Budyskej Müntzerowej bě połny wuspěch. Něhdźe 5 000 wopytowarjow je minjenu sobotu na swjedźenišćo přišło. Zarjadowanje měrješe so předewšěm na šulerjow w starobje šěsć do 14 lět, dokelž su woni w nadróžnym wobchadźe najwjetšim stracham wu­stajeni. Tak bě wjele móžnosćow, so hrajkajo z prawym zadźerženjom na puću rozestajeć. Dźěći móžachu kolesowanski parcours zmištrować, so na policajske motorske sydnyć a so z polifantom ze­znajomić. Tež maskotka sakskeje policije „dino“ bě přitomna. Za dorosćenych ­mějachu tohorunja někotružkuli atrakciju přihotowanu kaž simulator, z kotrymž móžeš začuće nazhonić, kak ze swojim jězdźidłom zwróćiš. Dale dóstachu šoferojo pokiwy k „mortwemu kutej“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND