„Asimilaciji přihladować njebudu“

srjeda, 05. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nimo Chróšćanskeje gmejnskeje rady su radźićeljo gmejny Ralbicy-Róžant jeničcy, kotřiž swoje posedźenja w serbskej rěči přewjeduja. Dokelž pak so na zhromadźiznach w Delanach serbšćina dźeń a bóle pozhubja, so jedyn z radźićelow wobara.

Róžant (SN/MWj). Njewočakowanu, ale wažnu naležnosć narězny čłon gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant Tomaš Bjeńš (Swobodne wolerske zjednoćenstwo „Delany“) na zašłym posedźenju radźićelow w Róžeńće. Wón dopomni na to, zo je parlament na swojich posedźenjach wjele lět jeničce serbšćinu nałožował, chibazo mějachu k wěstym naležnosćam němskich hosći. W tuchwilnej wólbnej dobje je nětko Eduard Luhmann (CDU) ze Smjerdźaceje čłon gmejnskeje rady. Wón serbsce njerěči, ale po swójskim wuprajenju najwjetši dźěl rozumi. Při­wšěm sej často přeje, zo bychu radźićeljo wo najwšelakorišich naležnosći němsce rěčeli.

Tomaš Bjeńš porokowaše, zo so němčina na posedźenjach dźeń a bóle přesadźa a serbska rěč na wuznamje pozhubja. Zašłej posedźeni wotměštej so nimale kompletnje němsce. „Kelko zjawnych serbskich rěčnych rumow da hišće mamy?“, so Konječan prašeše. „Smy tu stajnje jenož serbowali. Nětko dyrbimy wo kóždy dnjowy dypk wojować, zo móhli serbsce wo nim rěčeć. Ja tutej asimilaciji přihladować njebudu“, Bjeńš podšmórny. Po jeho słowach stej serbšćina a němčina hamtskej rěči a jako runohódnej jednanskej rěči w jednanskim porjedźe gmejnskeje rady zapisanej. Tohodla zastupuje za sebje prawo serbsce rěčeć, kaž ma Luhmann prawo němsce rěčeć. Tuž chce serbski radźićel přichodnje swoje diskusijne přinoški jenož hišće serbskorěčnje podać, kaž připowědźi. Wjacekróć wón při tym Luhmannej napřećo potwjerdźi, zo njeměri so jeho žadanje za serbskosću přećiwo njemu wosobinsce, ale zo dźe jemu wo serbskosć w parlamenće, „kotruž njesměmy spušćić“.

Kaž Eduard Luhmann zwurazni, wón žadanje Tomaša Bjeńša bjeze wšeho rozumi. Po jeho měnjenju pak su nimo rěče tež rozsudy za serbšćinu na najwšelakorišich polach wažne. Wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) připowědźi, zo chce ze zarjadnistwom wo tym rozmyslować, kak móhli nastupajo serbskosć w delanskim parlamenće dale postupować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND