Zrěčenje wo přesydlenju hotowe

srjeda, 05. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnje a energijowy koncern rěča wo dobrym wuslědku

Slepo (AK/SN). Jednanja wo naćisku zakładneho zrěčenja wo přesydlenju Miłoraza do sewjerneho dźěla Slepoho su wotzamknjene. To zdźěli wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) na wčerawšim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. Wot apryla hač do awgusta stej gmejnje Trjebin a Slepo z koncernom LEAG jednałoj.

„To bě wjele dźěła z wjele posedźenjemi“, rjekny wjesnjanosta Bork. „Ale dźakowano zhromadnemu wustupowanju a dźakowano podpěrje našeho komunalneho poradźowarja Klausa Hardra­tha smy něštožkuli docpěli.“ Zaměr je, zo Slepjanska gmejnska rada w oktobru zrěčenje wo přesydlenju Miłoraza schwali. Posedźenje njewotměje so kaž spočatnje planowane 2. oktobra, ale po wšěm zdaću hakle 23. oktobra.

Energijowy koncern LEAG bě 20. awgusta wo wotzamknjenych jednanjach informował. „Wšitcy jednanscy partnerojo maja wuslědk za wažny měznik nastupajo přihoty přesydlenja“, zdźěli rěčnica LEAG Kathi Gerstner.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND