Studničku pitneje wody w zakładnej šuli nochcedźa

srjeda, 05. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bukecy (CS/SN). Nadawk, wutwarić rěčku Kotečanku wot Wujezda (Breitendorf) hač k statnej dróze S 111 pola Kotec (Kotitz), je Bukečanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přepodała zawodej z Friedersdorfa pola Markersdorfa. Předewzaće bě hižo zběrnik dešćikoweje wody w Bukecach w dobrej kwaliće natwariło. Nowy nadawk ma wobjim wjace hač 120 000 eurow. Rěčka ma nowy pobrjóh dóstać. Za to dyrbjachu hižo wulki dub a dalšej štomaj pušćić, dokelž běchu jich korjenje wupłokane.

Za wotstronjenje škodow wulkeje wody při Koporčance pola Něćina (Niethen) dyrbjachu gmejnscy radźićeljo přidatne wudawki wobzamknyć. Při wupisanju w zymje njeběchu wobkedźbowali, zo tam tak mjenowane neofyty rostu, potajkim rostliny, kotrež běchu so z druhich kónčin do našeho regiona dóstali. Te dyrbja nětko fachowje wotstronić. Naprawu dóstanje Bukečanska gmejna stoprocentnje spěchowanu. Nadawk we wobjimje wjace hač 7 000 eurow přepodachu zawodej z Lětonja (Litten).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND