Studničku pitneje wody w zakładnej šuli nochcedźa

srjeda, 05. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bukecy (CS/SN). Nadawk, wutwarić rěčku Kotečanku wot Wujezda (Breitendorf) hač k statnej dróze S 111 pola Kotec (Kotitz), je Bukečanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přepodała zawodej z Friedersdorfa pola Markersdorfa. Předewzaće bě hižo zběrnik dešćikoweje wody w Bukecach w dobrej kwaliće natwariło. Nowy nadawk ma wobjim wjace hač 120 000 eurow. Rěčka ma nowy pobrjóh dóstać. Za to dyrbjachu hižo wulki dub a dalšej štomaj pušćić, dokelž běchu jich korjenje wupłokane.

Za wotstronjenje škodow wulkeje wody při Koporčance pola Něćina (Niethen) dyrbjachu gmejnscy radźićeljo přidatne wudawki wobzamknyć. Při wupisanju w zymje njeběchu wobkedźbowali, zo tam tak mjenowane neofyty rostu, potajkim rostliny, kotrež běchu so z druhich kónčin do našeho regiona dóstali. Te dyrbja nětko fachowje wotstronić. Naprawu dóstanje Bukečanska gmejna stoprocentnje spěchowanu. Nadawk we wobjimje wjace hač 7 000 eurow přepodachu zawodej z Lětonja (Litten).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND