Chwala sej swoju „zastupnu mać“

pjatk, 14. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Weronika Bulankowa  Foto:   priw. Weronika Bulankowa Foto: priw.

Zastupiš-li w Budyšinje do internata Serbskeho gymnazija, zetkaš tam přećelnu a wjesołu žonu połnu elana – Weroniku Bulankowu. Z lubosću stara so wona wo šulerjow, kotřiž chwala sej ju jako swoju „zastupnu mać“, hdyž njemóža wotydźenja domoj jězdźić. Mjeztym hižo 25 lět Weronika Bulankowa z internatnikami spěwa, pasli, moluje a za jich domjacymi nadawkami hlada.

Weronika narodźi so jako třeće dźěćo do Wajdlichec swójby w Kukowje, a hakle w pěstowarni nawukny němsce rěčeć. Wosebje horda je na swoju mać, kotruž bě w starobje hladała. Herta Wajdlichowa chodźeše hač do kónca žiwjenja w serbskej narodnej drasće. Jana Wajdlicha wšak wšitcy na serbskich wsach znajachu. Ze swojej młóćawu bě wón w lěću po puću, zo by małoratarjam žito wu­młóćił. Nažel jeho Weronika z wosom lětami hižo zhubi. Maćeri wona po šuli pomhaše, warješe wobjed a w klóštrje ćelata sobu picowaše. Wuchodźiwši šulu chcyše so rady z wučerku stać, štož pak móžno njebě. Tak studowaše na fachowej šuli w Drježdźanach pedagogiku a sta so z kubłarku w žłobiku.

Lěta 1976 wuda so na Jana Bulanka. Jimaj narodźichu so tři dźěći. W šulskim času dźěći bě Weronika w Šuli Ćišinskeho z dobrej pomocnicu a skutkowaše jako rjadowniska rěčnica a čłonka staršiskeje přirady. 1983 zaćahnychu Bulankecy do swojeho domu w Jaworje. Tež tu aktiwna Serbowka hnydom sobu do wjesneho žiwjenja zapřimny, angažowaše so na wjesnych swjedźenjach a hladaše wjesnu kapałku. Časćišo słyšimy ju w Serbskim rozhłosu, hdźež słowo dnja rěči. Nimo toho dopisuje do Serbskich Nowin. Poněčim natwarištaj sej z mandźelskim pensiju a rozprawjataj swojim hosćom wo Serbach a Łužicy. Hižo dwaceći lět je Jaworčanka tež aktiwna čłonka Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny.

Rady Bulankec mandźelskaj kolesujetaj a w prózdninach sej do dalokeho swěta wulećitaj. Wo swoje sydom wnučkow so Weronika Bulankowa tohorunja stara a je wopytuje. Štyrjoch z nich wšak přehusto njewidźi, dokelž bydla w starych zwjazkowych krajach.

K jutřišim 60. narodninam přeju jubilarce wjele zboža, Bože žohnowanje a wobstajny elan při wšěch dalšich skutkach a předewzaćach. Monika Kochowa

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND