Posedźenje wotprajić dyrbjeli poručenje

wutora, 18. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přeprošenje na Budyski sejmik wšudźe sčasom wozjewjene njebyło

Budyšin (SN/at). Planowane posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika dyrbjachu „z formalnych přičin krótkodobnje wotprajić“. To zdźěli prěni přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) přitomnym žurnalistam wčera na nowinarskej rozmołwje wo wobsahu zeńdźenja w Budyskim krajnoradnym zarjedźe. Woby­dler je zarjadnistwo wčera popołdnju něhdźe w třoch na to skedźbnił, zo bě nowina Wochenkurier we Wojerowskim wudaću hakle 15. septembra přeprošenje na wčerawši wo­krjesny sejmik wozje­wiła. To pak bě tam hižo raz 8. septembra stało, za to w Budyskim a Biskopičanskim wudaću scyła nic, kaž rešerša našeho wječornika wunjese. Płaćiwosć wobzamknjenjow wo­krjes­ne­ho sejmika zwisuje z informaciju wobydlerjow. Ta dyrbi „sčasom we wudaćach Kamjenc, Radeberg, Biskopicy, Wojerecy a Budyšin“ mjenowaneho tydźenika wozjewjena być, kaž w jednanskim porjedźe sejmika rěka. To su na zakładźe sudniskich wusudow tři dny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND