Pitna woda je nadawk gmejny

pjatk, 21. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Při Slěbornym jězoru dyrbja 130 metrow rołow nuznje wobnowić

Łaz (AK/SN). Łazowska gmejnska rada je na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła, zo dyrbja syć pitneje wody při Slěbornym jězoru nuznje ponowić. Za to dósta twarska firma z Niskeje nadawk w hódnoće něhdźe 125 000 eurow. „Na syći při Slěbornym jězoru hižo někotre lěta zwěsćamy, zo su roły rozpukane“, wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) praji a podšmórny, pitna woda je winowatostny nadawk gmejny. Tomu njemóžemy so wuwinyć. Zo bychmy zastaranje z pitnej wodu tež přichodnje stabilnje zawěsćili, dyrbimy tuchwilnu syć nuznje wobnowić.“

Cyłkownje ma so něhdźe 130 metrow rołow kłasć. Kulowski planowanski běrow Horst Alte je hižo před dlěšim časom wukonowu lisćinu za cyłu naprawu nastajił. Tehdy wočakowane kóšty wučinjachu něhdźe 65 000 eurow. „Nětko je to wo wjele wjace“, Thomas Leberecht na posedźenju gmejnskeje rady zadźiwany zwěsći: „Z tym so wobkrući, zo płaćizny w twarskej branši dale stupaja.“ Jako přičiny widźi wón wyše kóšty za energiju a material a wyše mzdy kaž tež mawt na zwjazkowych dróhach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND