Naprawy reanimacije zwučowali

pjatk, 21. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Chorownja maltezow a wuchowanska słužba Lessingoweho města stej wčera na kromje Kamjenskich wikow we wobłuku „tydźenja znowawožiwjenja“ wosebitu akciju přewjedłoj. Na torhošću pokazachu medicinarjo reanimaciju.  Foto: Feliks Haza Chorownja maltezow a wuchowanska słužba Lessingoweho města stej wčera na kromje Kamjenskich wikow we wobłuku „tydźenja znowawožiwjenja“ wosebitu akciju přewjedłoj. Na torhošću pokazachu medicinarjo reanimaciju. Foto: Feliks Haza

Chorownja maltezow swj. Jana bě z Kamjenskej wuchowanskej słužbu wopytowarjow tydźenskich wikow na akciju we wobłuku „tydźenja znowawoži­wjenja“ do Kamjenca přeprosyła.

Kamjenc (SN/mwe). Při najrjeńšim wje­drje bě wčera znowa wjele ludźi wosebje z wokolnych wsow do Kamjenca na tydźenske wiki přijěło. Mjez wopytowarjemi hermanka je kóždy tydźeń tež tójšto Serbow, kotřiž w Lessingowym měsće nakupuja, optikarjej abo do Cyžec črijoweho domu załoža a sej nic naposledk tež z gulašoweje kanony słódnu běrnjacu poliwku słodźeć dadźa. Wčera, štwórtk, pak witachu jich medicinarjo z wosebitym stejnišćom. Pod hesłom „kóždy móže žiwjenje wuchować“ pokazowachu a rozłožichu woni staršim a młódšim zajimcam reanimaciske naprawy. Zdobom dachu jim nawod při zwučowanju tajkich. Mnozy, wosebje ze staršeje generacije, su sej hižo před wjele lětami wědu wo tym přiswojili. Tuž je trjeba, zo žiwjenje wuchowace naprawy w nuzowej situaciji prawidłownje zwučuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk