Wšudźe zlutniwje hospodarili

póndźela, 24. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Komornica pozitiwnu mjezybilancu Trjebinskeho etata sćahnyła

Trjebin (AK/SN). Gmejna Trjebin je w prěnjej połojcy lěta 2018 „we wšěch wobłukach zlutniwje hospodariła. Spó­znajomne je to mjez druhim na wudawkach wohnjowych woborow a pěsto­warnje. To je přikładne“, podšmórny komornica Carmen Petrick na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. K tomu poda přehlad etata gmejny ze stawom 30. junija 2018. Pozitiwnje wuwiwaja so dotal dawkowe dochody. Cyłkownje planuje gmejna lětsa 580 000 eurow dochodow. Zapisanych ma dotal 398 000 eurow. ­Nastupajo ležownostny dawk za ratarske a lěsniske płoniny je 6 200 eurow planowanych, 5 700 eurow hižo na konće je. Za dawki wobtwarjenych a wobtwarjenskich ležownosćow planuja 93 000 eurow dochodow. Hač do kónca junija bě hižo 92 900 eurow dóšło. Aktualne wuwiće přemysłoweho dawka hišće bóle zwjesela. Planowane ma komuna tam 150 000 ­eurow dochodow, přepokazanych na gmejnske konto je 201 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND