Wšudźe zlutniwje hospodarili

póndźela, 24. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Komornica pozitiwnu mjezybilancu Trjebinskeho etata sćahnyła

Trjebin (AK/SN). Gmejna Trjebin je w prěnjej połojcy lěta 2018 „we wšěch wobłukach zlutniwje hospodariła. Spó­znajomne je to mjez druhim na wudawkach wohnjowych woborow a pěsto­warnje. To je přikładne“, podšmórny komornica Carmen Petrick na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. K tomu poda přehlad etata gmejny ze stawom 30. junija 2018. Pozitiwnje wuwiwaja so dotal dawkowe dochody. Cyłkownje planuje gmejna lětsa 580 000 eurow dochodow. Zapisanych ma dotal 398 000 eurow. ­Nastupajo ležownostny dawk za ratarske a lěsniske płoniny je 6 200 eurow planowanych, 5 700 eurow hižo na konće je. Za dawki wobtwarjenych a wobtwarjenskich ležownosćow planuja 93 000 eurow dochodow. Hač do kónca junija bě hižo 92 900 eurow dóšło. Aktualne wuwiće přemysłoweho dawka hišće bóle zwjesela. Planowane ma komuna tam 150 000 ­eurow dochodow, přepokazanych na gmejnske konto je 201 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND