Alpaki jako atrakcija na statoku

póndźela, 24. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto prašenjow wokoło plahowanja alpakow měješe Julia Wroblewscyna (nalěwo) plahowarce alpakow z Braniborskeje wotmołwić. Wuměna nazhonjenjow je jej jako dobra inwesticija do přichoda dwora wažna.  Foto: Jan Kral Tójšto prašenjow wokoło plahowanja alpakow měješe Julia Wroblewscyna (nalěwo) plahowarce alpakow z Braniborskeje wotmołwić. Wuměna nazhonjenjow je jej jako dobra inwesticija do přichoda dwora wažna. Foto: Jan Kral

Njebjelčicy (JK/SN). Burski statok na Njebjelčanskim Lipowym puću bě Julia Wroblewscyna ze swójbu loni přewzała. Zo by wjesnjanam a dalšim zajimcam pokazała, što je so tam w běhu lěta wšo změniło, bě wčerawši dworowy swjedźeń dobra móžnosć za rozmołwu a zabawu. Přeprošenje běchu mnozy, wosebje swójby z dźěćimi sćěhowali. Kaž awtowe čisła před dworom přeradźichu, běchu zajimcy samo z Braniborskeje a Drježdźan přichwatali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND