Kasy tež lěpše šćěpjenje płaća poručenje

štwórtk, 04. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa namołwja wobydlerjow, so přećiwo gripje-influency šćěpić dać. Štwory šćěpjenski srědk předleži. Po tym zo su w Kamjenskim strowotniskim zarjedźe zawčerawšim lětušu akciju zahajili, móža so ludźo přichodnu wutoru a štwórtk w Budyskim a Wojerowskim strowotniskim zarjedźe darmotnje šćěpić dać. Foto: SN/Hanka Šěnec Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa namołwja wobydlerjow, so přećiwo gripje-influency šćěpić dać. Štwory šćěpjenski srědk předleži. Po tym zo su w Kamjenskim strowotniskim zarjedźe zawčerawšim lětušu akciju zahajili, móža so ludźo přichodnu wutoru a štwórtk w Budyskim a Wojerowskim strowotniskim zarjedźe darmotnje šćěpić dać. Foto: SN/Hanka Šěnec

Štwory škitny srědk přećiwo wirusowej gripje wšitkim poručeja

Budyšin (SN/mwe). „Kaž kóžde lěto je šćěpjenje najlěpša profylaksa přećiwo gripje. Škitne šćěpjenje radźimy wosebje chronisce chorym, ludźom w starobje nad 50 lětami a tym, kotřiž maja kontakt z mnohimi ludźimi. Štwory šćěpjenski srědk mamy za wšitkich wobydlerjow Budyskeho wokrjesa k dispoziciji“, z Budyskeho krajnoradneho zarjada rěka. Kaž Dunja Reichelt z nowinarskeho běrowa wobkrući, chorobne kasy lěpše šćěpjenje wšitkim płaća. Strowotniski zarjad wo­krjesa je na šćěpjenske akcije, kotrež su wutoru w Kamjencu zahajili, derje přiho­towany. „Šćěpjenski srědk předleži. Nimo toho strowotniski zarjad šćě­pjen­ski proces we wokrjesu wobstražuje. Tež lětsa zaso škitne šćěpjenje a poradźowanje přećiwo gripje poručamy.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND