Traktory, płuhi a rune brózdy

štwórtk, 04. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pozdźiši dobyćer woranja z małym traktorom a jednej radlicu, Gerat Wjesela z Radworja, bě jedyn z 15 wobdźělnikow, kotřiž su so wčera w Kamjenej wo najrunišu brózdu prócowali.  Foto: Bosćij Handrik Pozdźiši dobyćer woranja z małym traktorom a jednej radlicu, Gerat Wjesela z Radworja, bě jedyn z 15 wobdźělnikow, kotřiž su so wčera w Kamjenej wo najrunišu brózdu prócowali. Foto: Bosćij Handrik

Dwanaty raz w Kamjenej pola Radworja we woranju so wubědźowali

Kamjenej (BHR/SN). Štóž chce popoł­dnjo na Dnju němskeje jednoty na za­jimawe, lóštne a powučne wašnje přežiwić, za toho je Kamjenej pola Radworja kóždolětnje dobra adresa. Mjez něhdźe 150 wopytowarjemi napřemoworanja wo najrunišu brózdu njeběchu wčera tuž jeno zajimcy z gmejny, ale tež ze zdalenišich wsow. Organizatorojo wurisanja pod nawodom Měrćina Bohota běchu zaso wšitko perfektnje spřihotowali. Tak je so tónraz cyłkownje pjatnaće traktoristow wubědźowało. Nowosć bě dźesać wulkich mašinow z dwěmaj radlicomaj. Zajimawe bě, zo jednaše so při nich zasadnje wo mašiny z časa do přewróta. Najstarši traktor firmy Zettelmeyer pochadźeše z lěta 1941.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND