Traktory, płuhi a rune brózdy

štwórtk, 04. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pozdźiši dobyćer woranja z małym traktorom a jednej radlicu, Gerat Wjesela z Radworja, bě jedyn z 15 wobdźělnikow, kotřiž su so wčera w Kamjenej wo najrunišu brózdu prócowali.  Foto: Bosćij Handrik Pozdźiši dobyćer woranja z małym traktorom a jednej radlicu, Gerat Wjesela z Radworja, bě jedyn z 15 wobdźělnikow, kotřiž su so wčera w Kamjenej wo najrunišu brózdu prócowali. Foto: Bosćij Handrik

Dwanaty raz w Kamjenej pola Radworja we woranju so wubědźowali

Kamjenej (BHR/SN). Štóž chce popoł­dnjo na Dnju němskeje jednoty na za­jimawe, lóštne a powučne wašnje přežiwić, za toho je Kamjenej pola Radworja kóždolětnje dobra adresa. Mjez něhdźe 150 wopytowarjemi napřemoworanja wo najrunišu brózdu njeběchu wčera tuž jeno zajimcy z gmejny, ale tež ze zdalenišich wsow. Organizatorojo wurisanja pod nawodom Měrćina Bohota běchu zaso wšitko perfektnje spřihotowali. Tak je so tónraz cyłkownje pjatnaće traktoristow wubědźowało. Nowosć bě dźesać wulkich mašinow z dwěmaj radlicomaj. Zajimawe bě, zo jednaše so při nich zasadnje wo mašiny z časa do přewróta. Najstarši traktor firmy Zettelmeyer pochadźeše z lěta 1941.

Hižo při woranju su so mnozy wopytowarjo na polu-wubědźowanišću rozhladowali. Tam kaž tež pozdźišo wuda so někotražkuli fachowa rozmołwa. Jury hódnoćeše zaso jara akribisce wukony jednotliwcow. Do wozjewjenja dobyćerjow přewjedźe Frank Lehder jako moderator popołdnja z přitomnymi kwis, zo by mytował wědu wopytowarjow wo lětušim wjedrje, wo natwarje płuha abo stawiznach něhdyšeho zawoda „Fortschritt“ w Dźěžnikecach.

Mjez traktorami z jednej radlicu doby druhi raz Gerat Wjesela z Radworja, mjez wulkimi mašinami z dwěmaj radlicomaj bě to wospjet Reiner Wierig z Łomska. Dźakowano sponsoram dóstachu wšitcy wobdźělnicy rjane myta.

K perfektnemu wuhotowanju tajkeho popołdnja słuša tež zastaranje hosći. Wo pražene kołbaski, rybičkowe całty, tykanc a kofej bě so lětsa młodźina wsy starała. Wunošk akcije ma k ponowjenju młodźinskeho kluba we wsy přinošować.

We wulkej rumnosći Wróblec statoka wopytowarjo po wubědźowanju zhromadnje bjesadowachu. A dokelž bě wjedro njehladajo někotrych kapkow dešća a torhateho wětřika skerje přijomne, mysleše tón abo tamny hižo na klětuše třinate wubědźowanje we woranju w Kamjenej. Termin hižo steji, mjenujcy kaž přeco 3. oktober. Moderator Frank Lehder samo měnješe: „To budźe přichodne sto lět tak.“ Na kóždy pad su wšitcy zajimcy wutrobnje přeprošeni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND