Traktory, płuhi a rune brózdy

štwórtk, 04. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pozdźiši dobyćer woranja z małym traktorom a jednej radlicu, Gerat Wjesela z Radworja, bě jedyn z 15 wobdźělnikow, kotřiž su so wčera w Kamjenej wo najrunišu brózdu prócowali.  Foto: Bosćij Handrik Pozdźiši dobyćer woranja z małym traktorom a jednej radlicu, Gerat Wjesela z Radworja, bě jedyn z 15 wobdźělnikow, kotřiž su so wčera w Kamjenej wo najrunišu brózdu prócowali. Foto: Bosćij Handrik

Dwanaty raz w Kamjenej pola Radworja we woranju so wubědźowali

Kamjenej (BHR/SN). Štóž chce popoł­dnjo na Dnju němskeje jednoty na za­jimawe, lóštne a powučne wašnje přežiwić, za toho je Kamjenej pola Radworja kóždolětnje dobra adresa. Mjez něhdźe 150 wopytowarjemi napřemoworanja wo najrunišu brózdu njeběchu wčera tuž jeno zajimcy z gmejny, ale tež ze zdalenišich wsow. Organizatorojo wurisanja pod nawodom Měrćina Bohota běchu zaso wšitko perfektnje spřihotowali. Tak je so tónraz cyłkownje pjatnaće traktoristow wubědźowało. Nowosć bě dźesać wulkich mašinow z dwěmaj radlicomaj. Zajimawe bě, zo jednaše so při nich zasadnje wo mašiny z časa do přewróta. Najstarši traktor firmy Zettelmeyer pochadźeše z lěta 1941.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND