Zelowe wudźěłki woptać móhli

štwórtk, 04. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Uwe Haspel (druhi wotlěwa) je zańdźenu sobotu zajimcow po Pomorcach a wokoło wsy wodźił a jim dźiwje zela spřistupnił. Zdobom rozłožowaše jim móžnosće kak hodźa so wšědny dźeń wužiwać.  Foto: Carmen Schumann Uwe Haspel (druhi wotlěwa) je zańdźenu sobotu zajimcow po Pomorcach a wokoło wsy wodźił a jim dźiwje zela spřistupnił. Zdobom rozłožowaše jim móžnosće kak hodźa so wšědny dźeń wužiwać. Foto: Carmen Schumann

Prěnje wodźenje pod hesłom „dźeń dźiwich zelow“ je zańdźenu sobotu na Žiwjenske kubło w Pomorcach zajimcow přiwabiło. Uwe Haspel bě zarjadowanje přihotował.

Pomorcy (CS/SN). Uwe Haspel běše jara spokojom z wothłosom na zarjadowanje. „Zańdźene měsacy sym wodźenja wo dźiwich zelach wospjet w Budyšinje poskićał, štož je stajnje wjele zajimcow přiwabiło. Tak so rozsudźich, wotpowědne zarjadowanje tež w Pomorcach přewjesć. Prawdźepodobnje pytaja mnozy ludźo móc z přirody jako wurunanje k industrielnje produkowanym žiwidłam a medikamentam.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND