Zelowe wudźěłki woptać móhli

štwórtk, 04. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Uwe Haspel (druhi wotlěwa) je zańdźenu sobotu zajimcow po Pomorcach a wokoło wsy wodźił a jim dźiwje zela spřistupnił. Zdobom rozłožowaše jim móžnosće kak hodźa so wšědny dźeń wužiwać.  Foto: Carmen Schumann Uwe Haspel (druhi wotlěwa) je zańdźenu sobotu zajimcow po Pomorcach a wokoło wsy wodźił a jim dźiwje zela spřistupnił. Zdobom rozłožowaše jim móžnosće kak hodźa so wšědny dźeń wužiwać. Foto: Carmen Schumann

Prěnje wodźenje pod hesłom „dźeń dźiwich zelow“ je zańdźenu sobotu na Žiwjenske kubło w Pomorcach zajimcow přiwabiło. Uwe Haspel bě zarjadowanje přihotował.

Pomorcy (CS/SN). Uwe Haspel běše jara spokojom z wothłosom na zarjadowanje. „Zańdźene měsacy sym wodźenja wo dźiwich zelach wospjet w Budyšinje poskićał, štož je stajnje wjele zajimcow přiwabiło. Tak so rozsudźich, wotpowědne zarjadowanje tež w Pomorcach přewjesć. Prawdźepodobnje pytaja mnozy ludźo móc z přirody jako wurunanje k industrielnje produkowanym žiwidłam a medikamentam.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND