Płuwanska wučba zaručena

wutora, 09. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Z wurjadnym posedźenjom je Budyski wokrjesny sejmik swoje wupadnjene wuradźowanje 17. septembra wčera nachw­atał. Na dnjowym porjedźe stejachu mjez druhim wudawki, z kotrymiž wokrjes tež w dwurěčnych gmejnach šulsku płuwansku wučbu dale zaruča.

Budyšin (SN/MWj). Hač do kónca lěta ma Budyski krajnoradny zarjad wo­krjesnemu sejmikej předpołožić nowy płaćiznowy porjad, z kotrymž dochody ze šulskeje płuwanskeje wučby w Kamjenskej halowej kupjeli wudawki kryja. To je Budyski wokrjesny sejmik na swojim wčerawšim wurjadnym posedźenju z někotrymi napřećiwnymi a wzdatymi hłosami schwalił. Nimo toho radźićeljo wobzamknychu, přewostajić Korzymskej kupjeli lětsa přiražku 250 000 eurow, w lětomaj 2019 a 2020 po 200 000 eurach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND