Płuwanska wučba zaručena

wutora, 09. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Z wurjadnym posedźenjom je Budyski wokrjesny sejmik swoje wupadnjene wuradźowanje 17. septembra wčera nachw­atał. Na dnjowym porjedźe stejachu mjez druhim wudawki, z kotrymiž wokrjes tež w dwurěčnych gmejnach šulsku płuwansku wučbu dale zaruča.

Budyšin (SN/MWj). Hač do kónca lěta ma Budyski krajnoradny zarjad wo­krjesnemu sejmikej předpołožić nowy płaćiznowy porjad, z kotrymž dochody ze šulskeje płuwanskeje wučby w Kamjenskej halowej kupjeli wudawki kryja. To je Budyski wokrjesny sejmik na swojim wčerawšim wurjadnym posedźenju z někotrymi napřećiwnymi a wzdatymi hłosami schwalił. Nimo toho radźićeljo wobzamknychu, přewostajić Korzymskej kupjeli lětsa přiražku 250 000 eurow, w lětomaj 2019 a 2020 po 200 000 eurach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk