Woči małeje Heleny z Běłeje Wody stej dale a wjetšej, hdyž wona ...

wutora, 09. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Woči małeje Heleny z Běłeje Wody stej dale a wjetšej, hdyž wona wobkedźbuje, kak so wonkowna bělizka worjechow pukać ­póčnje, ­doniž worjech njewupadnje. Mjeztym zo je wjele druhich płodow hižo dožnjatych, je nětko wulki čas worjechow. A tych je lětsa chětro wjele, byrnjež zwjetša mjeńše byli hač hewak. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND