×

Powěsć

Failed loading XML...

Wróćo a doprědka hladać

wutora, 09. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bywšě zarjadniske twarjenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki móža młodostni přichodny tydźeń wuměłsce wuhotować. Grafitijowu dźěłarničku organizuje Juliana Wünsche, nawod změje René Kruner.  Foto: Silke Richter Bywšě zarjadniske twarjenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki móža młodostni přichodny tydźeń wuměłsce wuhotować. Grafitijowu dźěłarničku organizuje Juliana Wünsche, nawod změje René Kruner. Foto: Silke Richter

Hórnikecy (SiR/SN). Chłódny nazymski wětřik duje přez dźěry twarjenja, hdźež běchu před lětami hišće durje a wokna. Hdźež bě něhdy třěcha, rosće nětko mała brěza. A přiwšěm ma na terenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki bywše zarjadniske twarjenje, kotrež su zdźěla hižo wotnjesli, wěsty šarm. Tu chcedźa w druhim tydźenju prózdnin zašłosć, při­tomnosć a přichod we wobłuku grafiti­joweje dźěłarnički zwjazać a młodostnym składnosć dać so wuměłsce wupruwować.

Projekt organizuje wědomostna wolontarka industrijneho muzeja Juliana Wünsche. W přihotach na njón zezna wona wuměłca Renéja Krunera. 40lětny je we wobłuku wuměłskeho molowanja a designa samostatny, ma w Grodku swój domicil a je w mnohich městach swój wuměłski rukopis zawostajił. Přichodny tydźeń wón grafitijowu dźěłarničku nawjeduje. Po jeho słowach runje Energi­jowa fabrika dobre móžnosće skići, so ­ze swójskim wuwićom zaběrać a wotmołwy na prašenja namakać, zwotkel sym a dokal chcu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND