Jónkrótnu šansu wužić

pjatk, 12. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjes hotuje so na wutwar šěrokopasmoweje techniki

Wojerecy (AK/SN). Hoberski nadawk, wšón Budyski wokrjes z modernej šěrokopasmowej techniku za spěšny internet zastarać, chcedźa hač do decembra 2020 zmištrować. Wokrjes inwestuje za to 129 milionow eurow. 90 procentow kóštow přewozmje Zwjazk w formje spěchowanskich srědkow. „To je bjezdwěla hoberski nadawk. Dźěłaćerjo dyrbja dohromady 5 000 kilometrow škleńčno­nićoweho kabla kłasć, zo hodźa so 100 megabitow datow dale dawać. Kable chcedźa hač do domow skłasć. Něhdźe 59 000 domjacnosćow je potrjechenych. Kóždy wobsedźer ležownosće dyrbjał tutón dar jako přinošk k zwyšenju hódnoty swojeho domu přijimować, podšmórny Birgit Weber, přirjadnica krajneho rady Michaela Hariga (CDU), na posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk