Jónkrótnu šansu wužić

pjatk, 12. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjes hotuje so na wutwar šěrokopasmoweje techniki

Wojerecy (AK/SN). Hoberski nadawk, wšón Budyski wokrjes z modernej šěrokopasmowej techniku za spěšny internet zastarać, chcedźa hač do decembra 2020 zmištrować. Wokrjes inwestuje za to 129 milionow eurow. 90 procentow kóštow přewozmje Zwjazk w formje spěchowanskich srědkow. „To je bjezdwěla hoberski nadawk. Dźěłaćerjo dyrbja dohromady 5 000 kilometrow škleńčno­nićoweho kabla kłasć, zo hodźa so 100 megabitow datow dale dawać. Kable chcedźa hač do domow skłasć. Něhdźe 59 000 domjacnosćow je potrjechenych. Kóždy wobsedźer ležownosće dyrbjał tutón dar jako přinošk k zwyšenju hódnoty swojeho domu přijimować, podšmórny Birgit Weber, přirjadnica krajneho rady Michaela Hariga (CDU), na posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND